Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2019

15:32
3354 57e6 500
Wrocław`
Reposted fromalbognij albognij viairresponsible irresponsible
14:11
4717 9a9d
Reposted fromwildatheart wildatheart viaadaaa93 adaaa93
Sponsored post
20:51
14:02
5150 7aca 500
14:00
6348 a311
Reposted fromsavatage savatage viadzony dzony
14:00
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viadzony dzony
13:58
7869 0e31 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viadzony dzony
13:55
0830 0bf8 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadzony dzony
12:45
9498 ab70
12:42
4247 1294 500
Nowy Świetlicki, Jeden.
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel

February 09 2018

21:18
21:15
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabarszczowa barszczowa
21:15
Reposted fromshakeme shakeme viabarszczowa barszczowa

November 13 2017

23:19
Bovaryzm – postawa rozczarowania wiążąca się z poczuciem niezgodności pomiędzy wyidealizowanym obrazem własnej osoby a rzeczywistością. Jednostki przejawiające taką postawę są wiecznie niezaspokojone, skłonne do egzaltacji i zachowań romantycznych, przy jednoczesnym deprecjonowaniu rzeczywistości.
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa viasatyra satyra
23:16
5105 38c2 500

shjnam:

Floe

oil on wood panel

24″x15″

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viairmelin irmelin
23:16
23:09
19:55
4437 4278 500
Kawałek
Reposted fromkopytq kopytq viaataliaboo ataliaboo
19:53
4164 9480 500
Kontakt z krzesłem, Gabriele Basilico (1984)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaspalonyteatr spalonyteatr
19:49
6623 d8a4 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaslowostwor slowostwor

November 09 2017

22:28
0667 3164 500
Reposted fromoll oll vianayantara nayantara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...